PERTANDINGAN EXPLORACE PI1M KEMASIK

Aktiviti terkini | 16 Mac 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Kg Baru Kemasik

Tujuan :
• Mencungkil bakat penduduk setempat dalam rekacipta logo
• Menarik minat para belia untuk turut serta
• Memperkenalkan pi1m kemasik kepada komuniti