PENYERAHAN KAD SIM MYAGRO

Aktiviti terkini | 14 - 28 Mei 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Baru Kemasik

Kelebihan Aktiviti :
• Memperkenalkan pi1m kepada peserta
• Mempromosi digi kepada pesrta